TÜRK-ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROF. DR. ALİ M. DİNÇOL BURSU

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Enstitümüzün kurucularından biri ve ilk başkanı olan müteveffa Prof. Dr. Ali M. Dinçol adına lisansüstü araştırmacılara bir burs imkanı sunmaktadır. İlk defa 2013 yılında verilmeye başlanan ve halen devam eden bu burs ile şimdiye dek aşağıda isimleri listelenmiş çalışmalar desteklenmiştir. Her yıl başvuran adayların sunduğu konular kapsamında belirlenen Burs Komitesi, tarihöncesi dönemden itibaren eskiçağ bilimlerini ilgilendiren ve onlarla paralel konuları içeren lisansüstü düzeyde hazırlanmış projeleri inceleyerek bir araştırmacıyı burs kapsamında desteklemektedir.

2022 Yılı TEBE Araştırma Bursu İlanı

 


2022

Ali Özkan
Dokuz Eylül Üniversitesi - Arkeoloji Bölümü
"Geç Antik Çağda Kaystros Vadisi ve Çevresinde Kentleşme (Doktora Tezi),"


2021

Şakir Can
Kocaeli Üniversitesi - Arkeoloji Bölümü
"Kendale Hecala'da Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik Dönem Tabaklarında Açığa Çıkan Ahşap Kalıntılarının Antrakolojik Yöntemle Tür Tespiti (Doktora Tezi),"


2020

Atalay Karatak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı 
"Ayanis Kalesi Demir Esaslı Arkeolojik Kazı Buluntularında Tanımlamaya ve Korumaya Yönelik Arkeometrik Analizler (Doktora Tezi)," 


2019

Belgin Aslan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Antropoloji Bölümü
"Demir Çağ Oylum Höyük’ün Hayvan Ekonomisinin Anlaşılması (Yüksek Lisans Tezi)," TEBE Haberler Dergisi 2019-2020 Sayı:45 s. 113.


2018

Türkan Banu Güler
Ankara Üniversitesi – Eskiçağ Tarihi Bölümü
"Hellenistik Dönem’de Ege Havzasında Yabancı Yargıçlık Sistemi (Doktora Tezi)," TEBE Haberler Dergisi 2019-2020 Sayı:45 s. 110-112.


2017

Özge Birol
İstanbul Üniversitesi – Tarih Öncesi Arkeolojisi
"Paleolitik Çağ’da Güney Marmara (Yüksek Lisans Tezi)," 
TEBE Haberler Dergisi 2018 Sayı:44 s. 79-84.


2016

Durmuş Ersun
Ankara Üniversitesi – Klasik Arkeoloji Bölümü

"Anadolu’da Togalı Heykellerin Gelişimi (Doktora Tezi)," TEBE Haberler Dergisi 2017 Sayı:43 s. 74-82.


2015

Bartu Dinç
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Arkeoloji Bölümü

"Yeni Değerlendirmeler Işığında Kızılırmak Kavsi İçinde Erken Tunç Çağı Metalurjisi," TEBE Haberler Dergisi Mayıs 2016 Sayı:42 s. 50-51.


2014

Berkay Dinçer
İstanbul Üniversitesi – Prehistorya Anabilim Dalı
"Marmara ve Çevresinde Alt ve Orta Paleolitik Çağlar (Doktora Tezi)," TEBE Haberler Dergisi Ocak 2016 Sayı:41 s. 50-54.