Instrumenta Linguarum Antiquarum

Instrumenta Linguarum Antiquarum (ILA), Eskiçağ Dilleri ile bu dilleri konu alan bilim disiplinleri hakkında temel ve ileri düzeyde bilgi içeren, el kitapları, sözlükler, gramer eskizleri, çeşitli yazı sistemlerine ait işaret listelerinden oluşturulacak bir dizidir. Bu dizinin ilk kitabı Hititolojiye Giriş, 2009 yılında yayınlanmıştır.


Instrumenta Linguarum Antiquarum 1 / 
Hititolojiye Giriş


 

 Metin Alparslan (Ed.)
İstanbul 2009
169 Sayfa

ISBN: 

   

İÇİNDEKİLER
Bölüm I
Bir Bilim Olarak "Hititoloji" - Metin Alparslan

Bölüm II
Dilbilim, Filoloji ve Hititoloji - Hasan Peker

Bölüm III
"Yazı"nın Tarihi - Metin Alparslan

Bölüm IV
Çivi Yazısı - Metin Alparslan

Bölüm V
Bir Bilimin Tarihi - Metin Alparslan

Bölüm VI
Eski Önasya ve Mısır'da Diller ve Yazılar - Ali Dinçol / Belkıs Dinçol

Bölüm VII
Hititler - Ali Dinçol / Belkıs Dinçol / Meltem Doğan-Alparslan

Bölüm VIII
Geç Hitit Devletleri  - Meltem Doğan-Alparslan