Corpus Vasorum Antiquorum

Corpus Vasorum Antiquorum (CVA), Uluslararası Bilimler Akademisi  (Union Académique Internationale) tarafından yürütülen ilk ve en eski projedir. Dünyanın birçok müzesinde korunmakta olan temelde Attika üretimi seramikleri içeren bir katalogdur. Siyah ve kırmızı figürlü Attik vazoların yanı sıra Korinth üretimleri ve kısmen yerel kaplar da söz konusu yayın içerisinde yer almaktadır. Günümüzde yaklaşık 26 üye ülkenin müzelerinde korunan 100.000’den fazla vazonun kataloğu hazırlanmış olup, CVA ciltleri dijital platformda da yayınlanmaktadır.

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü’nün himayesinde ilk CVA Türkiye Kataloğu Silifke Müzesi Cildi Prof. Dr. Levent Zoroğlu tarafından 2009 yılında hazırlanmıştır. İkinci ve üçüncü ciltler, İstanbul Sadberk Hanım Müzesi’nde korunan siyah figürlü ve kırmızı figürlü seramikleri içermekte olup, her iki cildinde yayın hazırlıkları halen devam etmektedir.


 
 

Corpus Vasorum Antiquorum -
Türkiye Cumhuriyeti, Silifke Museum - 
K. Levent Zoroğlu


Uluslararası Akademiler Birliği’nin önderliğinde gerçekleştirilen en önemli yayınlardan biri olan Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) serisinde Türkiye’nin ilk cildi Silifke Müzesi yayını ile başlamaktadır. Bu ciltte, 40 levha halinde, 160 kadar Geç Arkaik-Klasik ve Erken Hellenistik Dönemlere ait vazo tanıtılmıştır ki, bunların çoğu kaçak kazılarda bulunmuş eserlerdir. Silifke cildinin ilk başlığı Attik ve bununla ilişkili vazolar olup, bu başlık altında siyah figürlü, kırmızı figürlü ve yalın siyah astarlı vazolar tanıtılmıştır. En erken örnekleri MÖ 500 yıllarından başlayan bu eserlerin son örnekleri erken Hellenistik Dönem’e aittir. İkinci başlık altında ise, “Doğu Grek” ve bu tiplerle ilişkili olan ve çoğunlukla yerli veya Ege’den ithal edilmiş; aynı zamanda, ilk başlıkta ele alınan Attik Vazoların çağdaşı olan eserler sunulmuştur. Cildin sonunda, indeksler ve levhalar yer almaktadır.

ISBN: 9789758072279
2009 - İstanbul
56 Sayfa, İngilizce