Kurumlar

 

Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI)

Amerikan İlmî Araştırmalar Enstitüsü (ARIT)

The American Society of Overseas Research (ASOR)

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA)

Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT)

İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA)

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mersin Üniversitesi- Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM)

Avusturya Bilimler Akademisi (ÖAW)

Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)

Türk Tarih Kurumu (TTK)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA)